Externe behandeling

een complete oplossing

Uiteraard verzorgen wij graag de oppervlaktebehandelingen en / of warmtebehandeling die nodig zijn. Wij hebben goede contacten met diverse bedrijven op het gebied van allerlei hardingsprocessen, slijp- en hoonbewerkingen, galvanische oppervlaktebehandelingen, anodiseerlagen etc. Wij zorgen voor een tijdige aansturing en aanlevering van deze leveranciers die net als wij perfectie in kwaliteit en leverbetrouwbaarheid nastreven. Wij monitoren de performance van onze leveranciers en voor nieuwe leveranciers geldt een selectieprotocol.

Voor veel voorkomende producten proberen we samen de integrale kostprijs zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld een reusable verpakking in te zetten om uit- en inpakkosten te beperken en de productkwaliteit te waarborgen.